>   Kurumsal Kimliğimiz

Sosyal Sorumluluklarımız

Globalleşen dünya ekonomisi ve beraberinde getirdiği rekabet ortamında önem kazanan Kurumsal Sosyal sorumluluklarımız (KSS) öncelikle çalışanlarımızadır. Onlara güvenli, sağlıklı ve iyi bir çalışma ortamı ve geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak bizim birinci önceliğimizdir.

 

İyi bir kurumsal vatandaş olmak için çalışanlarımıza, müşterilerimize ve faaliyet gösterdiğimiz toplumların haklarını, sağlık ve güvenliğini korumayı taahhüt ediyoruz. KSS çalışmalarımızı çevresel sürdürülebilirlik ve İş Ahlakı olmak üzere iki başlık altında toplayabiliriz

©2014 - Ulusal Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.