>   Kurumsal Kimliğimiz

Enerji verimli kurumsal yapılar
Üç ildeki üç farklı ofis binası ve üç farklı depo tesislerindeki elektrik tüketimini azaltmak amacıyla yapılan yatırım ve alınan tedbirler neticesinde %10 tasarruf sağlanmıştır. Çalışanlarımız ışıkların, bilgisayarların, printerların kısacası faaliyet sonrası kullanılmayacak tüm araç ve gereçlerin kapatılması yönünde teşvik edilmektedir. 

 

Kağıtsız sistemler
Çıktı alınmadan elektronik ortamda evrakların saklanması, yapılan diğer teknolojik yatırımlar neticesinde kağıtsız faturalandırma, eşya envanterlerin tutulması ve raporların düzenlenmesi sağlanmıştır.

 

Sürdürülebilir ambalaj malzemeleri
Esen; ambalaj malzemeleri tedarikçilerini eko bilinçli malzeme sağlayıcılarından seçmektedir. Ayrıca daha önce kullanışmış ambalaj malzemeleri stoklanmakta ve geri dönüşümü sağlanmaktadır.

 

Enerji verimli kamyon ve araçlar
Filomuzdaki tüm motorlu araçlar araç takip sitemi (ATS) takip edilmektedir. ATS ile en yakındaki araç adreslere yönlendirilmekte, rölantide bekleme süreleri minimize edilmektedir. Ayrıca araçlarımız çevre dostu yakıt tüketmekte ve egzozlardan çıkan karbon monoksit gazlarının düzenli ölçümleri yapılarak standartlara uyum sağlanmaktadır. 

©2014 - Ulusal Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.