>   Kurumsal Kimliğimiz

Yetki Belgelerimiz


                                       

Karayolu taşıma yönetmeliğinin ilgili maddelerince Uluslar arası ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacak firmaların C3 yetki belgesine; sadece şehir içi ve şehirlerarası ev ve büro eşyası taşımacığı yapacak firmaların ise K3 yetki belgesine sahip olması gerekmektedir.

Yönetmelikte belirtilen diğer yetki belgeleri ile ev ve büro eşya taşımacılığı yapılamaz!


                                                                  

                                            

Aynı yönetmeliğin ilgili maddelerince ev ve büro eşya taşımacılığı yapacak araçların Taşıt Yetki Belgesine kayıtlı olması gerekmektedir. Bir araç sadece bir yetki belgesine kayıtlı olabilir.

     

  

Aynı yönetmeliğin ilgili maddelerince C3 yetki belgesi sahiplerinin en az birer adet üst düzey (UDY) ve orta düzey yönetici (ODY) türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu niteliklere haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri gerekmektedir.

 

©2014 - Ulusal Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.